DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

         DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN  İLAN OLUNUR

Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar Kapsamında  Muğla Valiliği Defterdarlık Millli Emlak Müdürlüğünün  ilgi yazısı ekinde gönderilen ilan metni halkımıza ve yatırımcılara önemle ilan olunur. 

İlan Metni Dosyası 

Facebookta Paylaş