KİRA İHALE İLANI 2017/27.11

KİRA İHALE İLANI 2017/27.11

             Mülkiyeti Belediyemize ait Akgedik Mahallesi 463 parselde bulunan kahvehanenin kiraya verilmesi ve Akyol Mahallesi Süleyman Özcan Caddesi üzerinde bulunan noktaya seyyar büfe konulması ihalesi 01.12.2017-01.12.2022 yılları arasında 5 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Arttırma Sureti ile yapılacaktır.

          Akgedik Mahallesinde bulunan Kahvehanenin aylık muhammen bedeli KDV Hariç 100,00 TL’ dir.

           Akyol Mahallesi Süleyman Özcan Caddesinde bulunan noktaya konulacak Seyyar Büfenin aylık muhammen bedeli KDV Hariç 100,00 TL’dir.

          İhaleler, 27.11.2017 Pazartesi günü, Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Kahvehane kiralama ihalesi saat 14.00’de,  Seyyar Büfenin kira  ihalesi de saat 14.15’de yapılacaktır.

          İhalelere katılmak isteyenlerin muhammen bedelin % 3’ü tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.  Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         Keyfiyet ilan olunur. 06.11.2017

Bu İhaleye Ait Ek Yoktur

Facebookta Paylaş