KİRA İHALE İLANI 2017/04.12

KİRA İHALE İLANI 2017/04.12

           Mülkiyeti Belediyemize ait Turgut Mahallesi Çarşı İçi Mevkiindeki No:48 de bulunan işyerinin kiraya verilmesi ihalesi ı ihalesi 15.12.2017-15.12.2020 yılları arasında 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Arttırma Sureti ile yapılacaktır.

         İşyerinin  aylık muhammen bedeli KDV Hariç 255,00 TL’ dir.

         İhale 04.12.2017  Pazartesi günü, Belediye Meclis Toplantı Salonunda saat 14.00’de yapılacaktır.

          İhaleye katılmak isteyenlerin muhammen bedelin % 3’ü tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.  Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         Keyfiyet ilan olunur. 13.11.2017

        ŞARTNAME

Bu İhaleye Ait Ek Yoktur

Facebookta Paylaş