KİRA İHALE İLANI 2017/11.12

KİRA İHALE İLANI 2017/11.12

Belediyemize ait ekli şartnamede  Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Yüzölçümü(m2), cinsi ve muhammen bedeli yazılı zeytinlik alan içerisinde bulunan 2017 yılı ürünleri (zeytinler) 2886 sayılı D.İ.K nun 45.maddesi uyarınca Açık Arttırma Suretiyle ihale edilecektir.           

Yine Mülkiyeti belediyemize ait olan Bozarmut Mahallesi Belediye Hizmet Binasının Alt Katında bulunan kahvehane vasıflı iş yeri aylık 659,00 TL muhammen bedelle 15.12.2017-15.12.2022 tarihleri arasında 5 yıllık olarak 2886 Sayılı D.İ.K nun 45. Maddesi uyarınca,

Yine Mülkiyeti belediyemize ait olan Dere Mahallesi Çamlık Caddesi No:28 de Kayıtlı Bulunan Aile Gazinosunun Restorant olarak aylık KDV Hariç 750,00 TL muhammen bedelle 15.12.2017-15.12.2027 tarihleri arasında 10 yıllık olarak 2886 Sayılı D.İ.K nun 45. Maddesi uyarınca,

Yine Mülkiyeti belediyemize ait Mesken Mahallesi 13 parselde bulunan kahvehane vasıflı taşınmaz aylık KDV Hariç 90,00 TL muhammen bedelle 15.12.2017-15.12.2022 tarihleri arasında 5 yıllık olarak 2886 Sayılı D.İ.K nun 45. maddesi uyarınca kiraya verilecektir.

 İhaleler 11.12.2017 Pazartesi günü saat 14.00-14.15-14.30-14.40 ve 14.50 de belediye meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

 İhalelere katılmak isteyenlerin muhammen bedelin % 3 ü tutarında geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir.

 İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.  Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

          Keyfiyet ilan olunur. 20.11.2017

1-ZEYTİNLİK ŞARTNAMESİ GÖKPINAR

2-HACIVELİLER  KATRANCI ZEYTİNLİK ŞARTNAMESİ

3-BOZARMUT KAHVEHANE KİRA  ŞARTNAMESİ 

4-BELEDİYE GAZİNOSU RESTORANT KİRA ŞARTNAMESİ 

5-BELEDİYE GAZİNO TEKNİK ŞARTNAME

6-MESKEN KAHVEHANE KİRA ŞARTNAMESİ

 

Bu İhaleye Ait Ek Yoktur

Facebookta Paylaş